ป้องกันไฟล์ PDF

ป้องกันไฟล์ PDF ด้วยรหัสผ่านหรือการเข้ารหัส เข้ารหัสเอกสาร PDF ของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

Show parameters

ลากไฟล์มาที่นี่หรือ

เลือกไฟล์ PDF
ถ่ายโอนไฟล์อย่างปลอดภัย
กำลังโหลดการรับไฟล์จากไดรฟ์
กำลังโหลดการรับไฟล์จาก Dropbox
กำลังโหลด 0 ไฟล์จาก 0
เหลือเวลาอีก - วินาที - ความเร็วดาวน์โหลด - เมกะไบต์ / วินาที
อัปโหลดแล้ว

การเพิ่มรหัสผ่านเป็น PDF ...

การรักษา